Steun ons


Niet iedereen die hulp ontvangt van Stichting Therapeia kan hiervoor een bijdrage leveren. Daarom brengen wij geen kosten in rekening voor de hulp die wij bieden.


Staat u achter het werk van de stichting? Steun ons dan met uw giften.


Wilt u delen in de zegen van het koninkrijk van God? Steun ons dan maandelijks of wekelijks en verbind u zo aan de zegen van Gods Koninkrijk.

'Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’ (Filippenzen 4:14-20 HSV)


U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL55 SNSB 0946998140 t.n.v. Stichting Therapeia.


Hartelijk dank voor uw gift