Wie wij zijn


Onze visie
Stichting Therapeia heeft als visie het woord van God waarin staat dat God wil dat alle mensen zalig (sozo) worden. (1 Timotheüs 2:4)
Het Griekse woord sozo in de bijbel is op diverse manieren vertaald. De betekenis is: behouden, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling, iemand die lijdt behouden, iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen, iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden.


Ontstaan van de stichting
In het verleden hadden wij altijd al iets in ons om iets te betekenen voor anderen. Na onze genezing en bevrijding is dat nog veel sterker geworden en heeft God meer en meer op ons hart gelegd om mensen te helpen, te bemoedigen, op te bouwen, te bevrijden en te genezen.
God heeft ons enorm veel gegeven en nog dagelijks ontvangen we alles uit Zijn hand in overvloed. Van deze rijkdommen en lessen willen wij uitdelen om mensen toe te rusten voor het dagelijkse leven.
Wij hebben het om niet ontvangen, uit genade door geloof, we willen om niet uitdelen.
Na een aantal jaren van onderwijs uit Gods woord, door de Heilige Geest en een zoektocht naar Gods wil en weg, leidde de Heilige Geest ons op deze weg. December 2016 is de "Stichting Therapeia" opgericht.


Ruud en Jeannette Bal

De Naam
De naam van de stichting is ontleend uit een tekst uit Matheüs 24:45 waar staat:

"wie is dan die trouwe en verstandige dienaar, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven"

Dit is de tekst waarmee God tot ons sprak en waarop wij beiden hebben geantwoord, "hier zijn wij Heer, wij willen gaan in Uw koninkrijk als trouwe en verstandige dienaren om uw dienstvolk, uw kinderen te voeden en van voedsel te voorzien".
In de Griekse grondtekst staat voor het woord dienstvolk, Thera,peia (θεραπείας). Dit woord is afkomstig van het werkwoord thera,peuo (ἐθεραπεύθη) en betekent, dienen, bedienen, helen, genezen, weer gezond maken. Deze woorden zeggen alles over onze opdracht. Dienen, bedienen, helen, genezen, weer gezond maken van het dienstvolk, van Gods kinderen