Missie


Missie van de stichting.

Alle mensen ervaren wel eens een periode van tegenslag en verdriet, voelen zich voor korte of langere tijd terneergeslagen. Staan voor de uitdaging om problemen te overwinnen of worden er door overmand en zien het niet meer zitten. Zien tegen de opvoeding van kinderen op. Hebben moeite met het functioneren in de maatschappij of het gezin of in de familie. Soms komt het zover dat psychische hulp nodig is. Ook mensen die God hebben leren kennen als hun Vader en weten een kind van Hem te zijn en de Heere Jezus hebben aangenomen als hun Heer en Meester. Heel veel factoren spelen daarin een rol. Ons mentale maar ook ons fysieke functioneren kan daarin enorm beperkt worden. In de bijbel staat dat God wil dat alle mensen zalig worden (1Tim.2:4) en in 3 Johannes 1:2 staat; "Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat u welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.
Hieruit blijkt dat ons lichamelijke functioneren afhankelijk kan zijn van onze ziele toestand. Als God nu wil dat alle mensen zalig worden, moet dat ook mogelijk zijn. Het woord zalig, in de grondtekst 'sozo', betekent, behouden, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling, iemand die lijdt behouden van de ondergang, gezond maken, genezen, in gevaar van vernietiging beschermen en redden. Elk aspect van ons leven zit in dat woord zalig.

'Stichting Therapeia' heeft zich te doel gesteld om deze waarheid te delen met mensen en op deze manier de kinderen van God bewust te maken van hun positie. Wie ben ik in Christus? Wij zijn als kind van God, zoals het in Romeinen 8 staat, méér dan overwinnaars. En dat alles door de liefde van Christus die ons lief heeft gehad met een eeuwige Liefde.

Het juiste onderwijs is enorm van belang maar vaak ook zijn genezing en bevrijding nodig en dat komt vaker voor dan je zou willen. Jezus zei, vlak voordat Hij terug ging naar de Vader, 'En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Markus 16:15-18

Of het nu een enkel gesprek is of meerdere, handoplegging voor genezing of bevrijding, 'Stichting Therapeia', biedt deze mogelijkheid. Bent u die persoon die rust, genezing, bevrijding en of toerusting nodig heeft, neem dan contact met ons op. Weet u iemand die dit nodig heeft deel dan deze dingen met hem of haar en wijs hen op deze mogelijkheid.