Beleid


Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Therapeia kunt u hier downloaden

Verantwoording financiën en activiteiten
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het jaar, publiceren we een jaarverslag waarin we verslag leggen van de door ons ondernomen activiteiten . Ook vindt u in ons jaarverslagen verantwoording van onze financiën. Zo kunt u precies zien hoeveel donaties er zijn gedaan en wat er mee gebeurd is.

Vragen
net als we open staan voor vragen binnen ons werk, mag u zich ook vrij voelen vragen te stellen over ons beleid. neem daarvoor contact met ons op