Actueel

AgendaZaterdag 30 november 2024, 09:30 - 16:00

Studiedag 6

Nieuwsberichten2 oktober 2021

Shalom lieve mensen,

we danken jullie voor jullie gebed voor ons, voor de stichting, voor het nieuwe pand, voor de financiële voorziening en alle andere zaken waarvoor jullie gebeden hebben.

We zijn een fantastische geloofsreis aan het maken met elkaar. Jeannette en ik zijn enorm aan het leren wat onszelf betreft en de Heer is ons zo liefdevol aan het klaarmaken voor het grotere werk. We leren veel maar moeten ook veel afleren. Iedere dag onszelf overgeven als een levend offer en sterven aan ons ik zodat de Heere Jezus Christus steeds meer zichtbaar wordt in ons.

Een gezegde is, “wie mooi wil zijn moet pijn lijden”. Ik kan je melden, sommige dingen zijn pijnlijk. Niet fysiek maar mentaal. God riep ons en we hebben ons overgegeven aan Hem om arbeiders te zijn in Zijn Koninkrijk en dan maakt Hij je ook klaar daarvoor. Oepsie! Het is maar goed dat je niet alles van te voren weet, want dan begon je er niet aan. Maar genoeg over ons. Onze Vader is zo liefdevol, zo getrouw, zo genadig, vol van goedheid, wijsheid, geduld, zachtmoedigheid, zo kies in Zijn leiding in ons leven, dat is ongekend. Zijn goedheid is oneindig hoog.


‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal U loven onder de volken, Heere; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken. Verhef U boven de hemel, o God; Uw eer zij over de hele aarde.’ Psalm 57:8-12 HSV)


We hebben inmiddels een pand voor de stichting wat de Heer op ons pad heeft gebracht en alles waar we om gebeden hebben is daar en nog meer. God is zo goed. Het pand is echt Koninklijk, paleisachtig.

We zijn al een keer wezen kijken en gaan binnenkort nog een keer kijken.

Dank U Vader voor de voorziening!

Ook in het financiële heeft God voorzien. Dat is wat we geloven en daarvoor staan we in geloof. Zo als het pand er al was en voor onze natuurlijke ogen zichtbaar werd zo ook zal het zijn met de financiën.


Breng dank aan de eeuwige! Hij die ons geroepen heeft is getrouw en Hij zal het ook doen.


Dank U Papa, alle eer is voor U!


14 augustus 2021

Shalom lieve mensen,


Al 3 jaar wonen we in Gorinchem in het prachtige Koninklijke pand aan de idyllische Lingehaven. We hebben hier inmiddels heel wat mensen ontvangen voor gesprekken en een periode van rust en toerusting. Veel genezingen en bevrijdingen hebben we al mogen zien. Mensen die in de psychiatrie uitbehandeld waren na jaren van behandeling, genazen in een paar dagen. Zwaar demonisch belaste mensen hebben we vrij gezet in de naam van de Heere Jezus Christus. Hem komt ook alle eer en dank toe. Vooral dit jaar is het enorm druk geworden. En het lijkt erop dat het nog drukker gaat worden. Vanaf september blijf ik volledig thuis. De Heer vraagt me om voltijds aan het werk in Zijn Koninkrijk te gaan. Dat wil ik dan ook graag doen. Mensen helpen, toerusten, bemoedigen, genezen, bevrijden, goed Bijbels onderwijs geven, dat is wat we graag doen. De gesprekken die we nu ‘s avonds doen gaan we overdag doen. Dit, om niet avond aan avond in gesprek te zijn en geen tijd te hebben voor de kinderen die nog thuis zijn. Ook om Jeannette meer bij te staan is het nodig dat ik zelf meer tijd besteed aan de gasten wanneer die in huis zijn.

Dat wordt van mijn kant een volledige stop van inkomsten uit het natuurlijke. Ons vertrouwen echter is op de Vader in de hemel. Wanneer Hij mij vraagt om te werken in het geestelijke in Zijn Koninkrijk, zal Hij ook voorzien in al het natuurlijke. Tegelijkertijd zegt Hij ons om erom te vragen. “Bidt, en u zal gegeven worden”. En dan ook de bevestiging, “Want een ieder die bidt, die ontvangt.”


Het Koninklijke pand waar we nu verblijven met de Stichting Therapeia is verkocht. We moeten dit gaan verlaten. We hebben nagedacht over het vervolg van het stichting werk en onze plannen en wensen bekend gemaakt bij God. Sinds vorig jaar september komen we ook samen op de zondag met een paar mensen. De kerk waar we naar toe gingen sloot al vrij snel zijn deuren ivm Corona. Voor ons was dat behoorlijk teleurstellend. In eerste instantie begonnen we met aanbiddingsavonden op zaterdag. Maar vanwege avondklok kon dat niet meer en zijn we zondagochtend gaan samenkomen. Dit zijn zeer waardevolle momenten. Ook voor de gasten die op dat moment bij ons in huis zijn. Hier willen we mee doorgaan en zonodig uitbouwen. We zijn dan ook gaan bidden voor een grote ruimte voor samenkomen. Iets meer slaapkamers voor gasten, en een grote schuur.


We willen jullie vragen mee te bidden om voorziening hierin. Ook wat betreft de financiële voorziening willen we jullie gebed vragen.


In de afgelopen jaren hebben we prachtige dingen mogen doen en vooral in de woning hier in Gorinchem. Echter, dit is nog maar het begin. Oudejaarsnacht was ik in gebed en vroeg, “Heer, wat wordt dit jaar voor een jaar? Heeft U voor mij een woord?” God sprak duidelijk, “dit is het jaar van doorbraak!” “ Doorbraak op alle gebied”. En dit zien we werkelijk gebeuren. In genezingen en bevrijdingen bij de mensen. In voorziening op alle gebied. God is goed en getrouw.

We gaan een spannende tijd tegemoet. Niet in de zin van, “hoe moet het allemaal” maar meer in de zin van” Heer, hoe gaat U het doen”. Vol vertrouwen zijn we. Voor ons is het uitermate belangrijk om Zijn stem te verstaan zodat we doen wat God wil dat we doen. Zoals Jezus niets deed zonder de wil van Zijn Vader, zo ook willen wij niets doen zonder de wil van Onze Vader die ook Zijn Vader is.


We willen jullie danken voor elke vorm van steun en zegenen met de woorden van Numeri 6:24-26;


‘De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’


Een gezegende groet in Christus,


Ruud en Jeannette.