Actueel


Shalom lieve mensen,


Al 3 jaar wonen we in Gorinchem in het prachtige Koninklijke pand aan de idyllische Lingehaven. We hebben hier inmiddels heel wat mensen ontvangen voor gesprekken en een periode van rust en toerusting. Veel genezingen en bevrijdingen hebben we al mogen zien. Mensen die in de psychiatrie uitbehandeld waren na jaren van behandeling, genazen in een paar dagen. Zwaar demonisch belaste mensen hebben we vrij gezet in de naam van de Heere Jezus Christus. Hem komt ook alle eer en dank toe. Vooral dit jaar is het enorm druk geworden. En het lijkt erop dat het nog drukker gaat worden. Vanaf september blijf ik volledig thuis. De Heer vraagt me om voltijds aan het werk in Zijn Koninkrijk te gaan. Dat wil ik dan ook graag doen. Mensen helpen, toerusten, bemoedigen, genezen, bevrijden, goed Bijbels onderwijs geven, dat is wat we graag doen. De gesprekken die we nu ‘s avonds doen gaan we overdag doen. Dit, om niet avond aan avond in gesprek te zijn en geen tijd te hebben voor de kinderen die nog thuis zijn. Ook om Jeannette meer bij te staan is het nodig dat ik zelf meer tijd besteed aan de gasten wanneer die in huis zijn.

Dat wordt van mijn kant een volledige stop van inkomsten uit het natuurlijke. Ons vertrouwen echter is op de Vader in de hemel. Wanneer Hij mij vraagt om te werken in het geestelijke in Zijn Koninkrijk, zal Hij ook voorzien in al het natuurlijke. Tegelijkertijd zegt Hij ons om erom te vragen. “Bidt, en u zal gegeven worden”. En dan ook de bevestiging, “Want een ieder die bidt, die ontvangt.”


Het Koninklijke pand waar we nu verblijven met de Stichting Therapeia is verkocht. We moeten dit gaan verlaten. We hebben nagedacht over het vervolg van het stichting werk en onze plannen en wensen bekend gemaakt bij God. Sinds vorig jaar september komen we ook samen op de zondag met een paar mensen. De kerk waar we naar toe gingen sloot al vrij snel zijn deuren ivm Corona. Voor ons was dat behoorlijk teleurstellend. In eerste instantie begonnen we met aanbiddingsavonden op zaterdag. Maar vanwege avondklok kon dat niet meer en zijn we zondagochtend gaan samenkomen. Dit zijn zeer waardevolle momenten. Ook voor de gasten die op dat moment bij ons in huis zijn. Hier willen we mee doorgaan en zonodig uitbouwen. We zijn dan ook gaan bidden voor een grote ruimte voor samenkomen. Iets meer slaapkamers voor gasten, en een grote schuur.


We willen jullie vragen mee te bidden om voorziening hierin. Ook wat betreft de financiële voorziening willen we jullie gebed vragen.


In de afgelopen jaren hebben we prachtige dingen mogen doen en vooral in de woning hier in Gorinchem. Echter, dit is nog maar het begin. Oudejaarsnacht was ik in gebed en vroeg, “Heer, wat wordt dit jaar voor een jaar? Heeft U voor mij een woord?” God sprak duidelijk, “dit is het jaar van doorbraak!” “ Doorbraak op alle gebied”. En dit zien we werkelijk gebeuren. In genezingen en bevrijdingen bij de mensen. In voorziening op alle gebied. God is goed en getrouw.

We gaan een spannende tijd tegemoet. Niet in de zin van, “hoe moet het allemaal” maar meer in de zin van” Heer, hoe gaat U het doen”. Vol vertrouwen zijn we. Voor ons is het uitermate belangrijk om Zijn stem te verstaan zodat we doen wat God wil dat we doen. Zoals Jezus niets deed zonder de wil van Zijn Vader, zo ook willen wij niets doen zonder de wil van Onze Vader die ook Zijn Vader is.


We willen jullie danken voor elke vorm van steun en zegenen met de woorden van Numeri 6:24-26;


‘De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’


Een gezegende groet in Christus,


Ruud en Jeannette.